ایران خودرو :: دنا :: باطری ،دینام ،استارت و سیستم برقی دنا